Bodelning och bostad

Tryckt bok

337 kr

ePub

 

Läs online

 

Bodelning och bostad

Ekonomisk självständighet eller gemenskap

ISBN
9154424119
Inbunden
460 sidor
Utgiven
1998

Eva Ryrstedt

Pris från 0 kr

Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund, nr 134

Maken, partnern eller sambon är individer och samtidigt del av en gemenskap. Konflikten mellan dessa olika roller har givit upphov till ett heterogent system av rättsnormer. I boken beskrivs den fasta egendomens och den gemensamma bostadens behandling och därmed sammanhängande regler, både under äktenskapet, parnerskapet eller samboförhållandet och vid dessa relationers upplösning.

Boken belyser också äktenskapets, parnerskapets och samboförhållandets normativa struktur. Detta sker genom en kartläggning av normativa grundmönster - gemenskap respektive individualitet eller ekonomisk självständihet - som kommer till uttryck i den rättsliga regleringen.