Om Juristförlaget i Lund

Juristförlaget i Lund är en stiftelse som bildats av Juridiska föreningen i Lund. Kännetecknande för utgivningen är att förlaget ständigt strävar efter låga priser. Vår kurslitteratur är i särklass billigare än vad som gäller för andra förlag. Tack vare en stabil ekonomisk bas och effektiva produktionsrutiner kan vi ge ut även vetenskapliga arbeten med en snävare avnämarkrets. Kort sagt har Juristförlaget i Lund det som kännetecknar ett riktigt universitetsförlag: vi ger ut billig kurslitteratur och tar ett övergripande ansvar för den akademiska utgivningen.