Festskrift till Per Samuelsson

Printed Book

SEK 488

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Festskrift till Per Samuelsson

ISBN
9789154405855
Hard cover
734 pages
Published
2024
Language
swe

Price from SEK 488

Innehåll
Författarpresentationer
Förord

Johan Adestam
Uppdragsförpliktelsen – särskilt om resultatförpliktelser, omsorgsförpliktelser och förpliktelser att uppnå ett fackmässigt resultat

Hanna Almlöf och Katarina Olsson
Något om stiftelsestyrning – kan stiftelser lära av aktiebolag?

Jan Andersson
Var Per Samuelsson före sin tid? Och hade Per Samuelsson ”rätt”?

Tore Bråthen
Styrets handleplikt ved uforsvarlig lav egenkapital mv. etter norsk rett

Christian Dahlman och Niklas Arvidsson
Om ”Lundaskolan” och rättsvetenskapens roll i samhället

Rolf Dotevall
Utvecklingen i svensk rätt i fråga om tolkning av avtal

David Dryselius
Hur sannolikt är troligt? – ett entreprenadrättsligt fall ur ett rättsekonomiskt perspektiv

Lars Gorton
Entreprenadkontrakt och skeppsbyggnadskontrakt – några jämförelser

Jesper Lau Hansen
The Problem of Uncertain Inside Information

Lars Henriksson
Konkurrens och pristransparens i bygg- och anläggningsbranschen

Johnny Herre
Några aktuella frågor vid tvångsinlösen av aktier

Torgny Håstad
Några frågor om avhjälpande av fel i entreprenad

Elif Härkönen
Ryska oligarker, iranska statligt ägda företag och amerikanska sanktioner – är rätten till ett betalkonto med grundläggande funktioner en mänsklig rättighet?

Anders Ingvarson
Kampen om tiden – några reflektioner om en av de mest frekventa tvistefrågorna i svenska entreprenadprojekt

Svante Johansson
Minoritetsskydd och minoritetsmissbruk i aktiebolag

Catrin Karlsson Westergren
När det offentliga handlar upp entreprenader – utmaningar i mötet mellan två rättsområden

Jon Kihlman
Skadestånd i avtalsförhållanden

Henrik Lando
En retsøkonomisk analyse af fravigelser fra AB 18

Erik Lidman
Innebörden av ”allmänhetens förtroende för aktiemarknaden” som lagstiftningsändamål

Eva Lindell-Frantz
Culpabedömning i kontraktsförhållande

Stefan Lindskog
Kallelsebrist och rättsföljd i associationsrätten

Patrik Lindskoug och Geske Hvid
Återvinning och ond tro – en studie i dansk-svensk rätts(o)likhet

Per Mildner
Skillnader mellan FIDIC och svenska standardavtal

Erik Nerep
Något om bolagsstyrelsens besluts- och företrädar - behörighet samt om ett aktiebolags mål, mening och självständiga liv

Birgitta Nyström
Anställningsförhållandet vid byggentreprenader

Richard Sahlberg
Värdering av entreprenad vid hävning (AB 04/ABT 06 kap. 8 § 5)

Matti J. Sillanpää
Bolagets möjlighet att köpa och sälja sina egna aktier inom bolagets egen värdepappersrörelse enligt finskt rätt

N.E. Simmonds
Coleridge, Conceptions and the Idea of Law

Erik Sjöman
Börsbolags informationsgivning om bolagsexterna kurspåverkande omständigheter

Rolf Skog
Om bolagsstyrning och strävan efter en hållbar ekonomisk utveckling

Ola Svensson
Behövs lagstiftning om arbete på annans egendom?

Marcus Utterström
Något om kritiska linjer och glapp i entreprenader

Peter Westberg
Bevislättnad vid motparts försvårande av parts bevisanskaffning

Förteckning över Per Samuelssons skrifter 1985–2024