Femtiofem år av offentligrättslig forskning

Printed Book

SEK 189

PDF

SEK 189

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Femtiofem år av offentligrättslig forskning

ISBN
9789154405770
Hard cover
71 pages
Published
2020
Language
swe

Rune Lavin

Price from SEK 189

Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund, no. 182

I boken gör Rune Lavin en uppsummering av sin forskning inom den svenska offentliga rätten. Han sammanfattar sina viktigaste forskningsresultat mot bakgrund av de uppdrag och anställningar han innehaft och den miljö han vistats i. Framställningen beskriver dessutom hur hans personliga förhållanden har inverkat på ämnesval och genomförandet av forskningsprojekt. Boken kan intressera främst forskare på den offentliga rättens område, men den kan också ge jurister i allmänhet en god inblick i hur rättsvetenskapens värld ter sig i praktiken.